fbpx

1. Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. https://strukturnifondovi.hr

Naziv projekta:
Proširenje kapaciteta za proizvodnju pametnih klupa

Kratki opis projekta:
Include je tvrtka koja od 2015. godine na tržištu nudi inovativan proizvod pametnu klupu. U samom početku bilo je riječ o nekoliko desetaka proizvoda, a već u godinu dana potražnja je porasla za 360%. Da bi nastavio rast poslovanja, Include će kroz ovaj projekt adekvatno opremiti svoj proizvodni pogon, uložiti u prezentaciju proizvoda, zaštiti intelektualno vlasništvo i ishodovati potvrde o sukladnosti, performansama i kvaliteti proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Porast broja zaposlenih
Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima
Povećanje mjesečnog proizvodnog kapaciteta
Smanjanje udjela proizvoda s defektima
Povećanje prihoda od prodaje
Porast broja potpisanih ugovora o distribuciji
Povećanje broja prodanih proizvoda
Zaštita intelektualnog vlasništva
Potvrde o sukladnosti, performansama i kvaliteti

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
545.806,53 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 257.880,32 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
28.10.2016. do 28.12.2018.

Kontakt osobe za više informacija:
Ivana Pelivan
Financijski menadžer
ivana.pelivan@include.eu
m: +385 95 610 3182
t: +385 21 669 340

2. Projekt

Razvoj i komercijalizacija pametne klupe nove generacije u 2016. godini

Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija programom Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacije.

3. Projekt

Razvoj Steora Hybrid modela pametne klupe u 2017. godini

Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija programom Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacije.

4. Projekt

Projekt istraživanja tržišta i komercijalizacije Steora pametne klupe financiran je od strane programa
Europske Unije – Horizon 2020 za istraživanje i inovacije pod rednim brojem 763168.

The project of market research and commercialization of Steora smart bench has received funding from European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 763168.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Include d.o.o.

5. Projekt

ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENT

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Naziv programa kreditiranja: Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Naziv projekta: Nabava postrojenja i adaptacija proizvodnog prostora u svrhu proizvodnje u vlastitom angažmanu

6. Projekt

Naziv projekta: Ispitivanje i testiranje funkcionalnosti pametnih klupa.

Kratki opis projekta: Kroz ovaj projekt želimo uskladiti nove modele pametnih klupa (Steora Classic, City i Cyclo) te niz dodatnih modula sa zahtjevima CE oznake. Time ćemo ispuniti zahtjeve EU u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Svaki pojedinačni model novih pametnih klupa potrebno je izložiti nizu ispitivanja, a posebice ispitivanjima elektromagnetskog zračenja koja se provode u specijalnim komorama sa posebnom opremom. Osim elektromagnetskog zračenja (EMC – Electromagnetic compatibility) proizvodi se trebaju uskladiti i sa direktivama o niskonaponskoj opremi (LVD – Low Voltage Directive) kao i direktivama o radio opremi (RED – Radio Equipment Directive). CE oznaka osnova je za prodaju naših proizvoda, kako na europskom, tako i na svjetskom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Uskladiti nove modele klupa sa sljedećim normama:
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010+ A12:2011 +A2:2013
EN 62311:2008
Radio:
EN 300 328 V2.1.0:2016
EMC:
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0:2016
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Ukupna vrijednost projekta: 146.250,00 HRK

Udio sufinanciran sredstvima EU: 74.999,99 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12.01.2021. – 12.04.2021.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za više informacija:
Ivana Balić
Rukovoditelj financija i računovodstva
ivana.balic@include.eu
m: +385 95 610 3182
t: +385 21 669 340

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

7. Projekt

Fil Rouge Capital investment in 2019.