1. Projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. https://strukturnifondovi.hr

Naziv projekta:
Proširenje kapaciteta za proizvodnju pametnih klupa

Kratki opis projekta:
Include je tvrtka koja od 2015. godine na tržištu nudi inovativan proizvod pametnu klupu. U samom početku bilo je riječ o nekoliko desetaka proizvoda, a već u godinu dana potražnja je porasla za 360%. Da bi nastavio rast poslovanja, Include će kroz ovaj projekt adekvatno opremiti svoj proizvodni pogon, uložiti u prezentaciju proizvoda, zaštiti intelektualno vlasništvo i ishodovati potvrde o sukladnosti, performansama i kvaliteti proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Porast broja zaposlenih
Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima
Povećanje mjesečnog proizvodnog kapaciteta
Smanjanje udjela proizvoda s defektima
Povećanje prihoda od prodaje
Porast broja potpisanih ugovora o distribuciji
Povećanje broja prodanih proizvoda
Zaštita intelektualnog vlasništva
Potvrde o sukladnosti, performansama i kvaliteti

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
545.806,53 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 257.880,32 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
28.10.2016. do 28.12.2018.

Kontakt osobe za više informacija:
Ivana Pelivan
Financijski menadžer
ivana.pelivan@include.eu
m: +385 95 610 3182
t: +385 21 669 340

2. Projekt

Razvoj i komercijalizacija pametne klupe nove generacije u 2016. godini

Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija programom Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacije.

3. Projekt

Razvoj Steora Hybrid modela pametne klupe u 2017. godini

Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija programom Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacije.

4. Projekt

Projekt istraživanja tržišta i komercijalizacije Steora pametne klupe financiran je od strane programa
Europske Unije – Horizon 2020 za istraživanje i inovacije pod rednim brojem 763168.

The project of market research and commercialization of Steora smart bench has received funding from European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 763168.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Include d.o.o.

5. Projekt

ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENT

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

Naziv programa kreditiranja: Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Naziv projekta: Nabava postrojenja i adaptacija proizvodnog prostora u svrhu proizvodnje u vlastitom angažmanu